Posts made in maj, 2023


2023-05-22 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-05-22

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.

Read More

2023-05-12 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-05-12

PROTEAM har erhållit en stor order till en byggentreprenör i Södra Sverige, orden omfattar GAP rännor och GAP pumpgropar. Projektet omfattar projektering, tillverkning samt montage.

Read More

2023-05-12 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-05-12

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Norge, orden är ett omfattande ombyggnadsarbete för effektivisering av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.

Read More

2023-05-11 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-05-11

PROTEAM har erhållit en order till en byggentreprenör i Norge, orden omfattar ett system för rening av process luft innefattande, Skrubber, Fläkt, Värmeåtervinningsväxlare samt ventilationsrörsystem. Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.

Read More

2023-05-05 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-05-5

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Mellansverige, orden omfattar ett system för rening av vatten för processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.

Read More