Posts made in januari, 2019


NY ORDER TILL – PROTEAM PROTEAM har blivit utvald att leverera en komplett processutrustning, omfattningen är processline, processvattenrening, hanteringsutrustning samt FU-kontrakt för framtida service och underhåll av anläggningen. Anläggningen ska levereras till ett land i Nordafrika, PROTEAM kund är ett stort Nordiskt företag.   NEW ORDER TO – PROTEAM PROTEAM has been selected to supply a complete process...

Read More

PROTEAM hälsar Andreas Andersson välkommen! Vi har idag anställt Andreas Andersson, Andreas har lång erfarenhet från alla typer av arbete inom vårt område. Andreas kommer att jobba som montör/servicetekniker på PROTEAM.  

Read More

PROTEAM har blivit utvald i en offentlig upphandling att byta ut ett behandlingssteg i en kondensvattenreningsanläggning i Västar Sverige. PROTEAM tackar för förtroendet!

Read More

2018-12-05 Delivery time!


Posted on 2019-01-29

Delivery Time for an pickling line for stainless steel strip. This is a delivery for one of the biggest company in stainless steel strip market. This one is also suitable for the wire industrie.

Read More

PROTEAM har blivit utvald till Projektering, Förtillverkning, Montage och Idrifttagning gällande Betstation för kontinuerlig betning till ett stort företag i Mellansverige.

Read More