Posts made in maj, 2021


2021-05-31 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-05-31

PROTEAM har fått en order till en stor legoytbehandlare i Norge. Anläggningen är en liten Trum/Zink som kommer hanteras manuellt med telfer. Anläggningen byggs helt färdig i vår verkstad, där efter skickas den till kund för idrifttagning på plats.

Read More