Posts made in juli, 2015


PROTEAM har under året levererat ett flertal anläggningar och komponenter till Energisektorn i Norden, det har varit både anläggningsleveranser och komponenter. Leveranserna har bestått av lamellseparatorer, kontinuerliga och trycksatta sandfilter, kompletta jonbytare-anläggningar, avvattningsmoduler, dosersystem mm. Vidare har PROTEAM skrivit FU kontrakt med ett antal stora Energi leverantörer i Sverige, arbetet innebär genomförande...

Read More