Posts made in mars, 2021


2021-03-30 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-03-30

PROTEAM har fått en order gällande en avancerad testrigg till ett företag i mellersta Sverige. Order innebär konstruktion, tillverkning samt installation hos kund.

Read More

2021-03-23 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-03-23

Proteam har blivit utvald att bygga och leverera ytterliagre ett nytt El och Styrskåp till Process vattenrening till ett företag i Västernorrland. Arbetet innebär tillverkning av nytt elskåp och styrsystem, Mek och El demontage av befintligt El/Styrskåp samt Doserpumpar och mätutrustning, Mek och El montage av det nya El/Styrskåpet samt nya Doserpumpar och ny mätutrustning samt driftsättning. El/Styrskåp kommer FAT testas på vår...

Read More

2021-03-11 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2021-03-11

PROTEAM har fått en order att uppgradera en anläggning för etsning av Titan, kunden finns i Norge. Arbetet innebär byte av tre kar samt ombyggnad av dosersystem vilket innebär en säkrare hantering av kemi i IBC containers.

Read More