2021-03-11 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2021-03-11


PROTEAM har fått en order att uppgradera en anläggning för etsning av Titan, kunden finns i Norge.

Arbetet innebär byte av tre kar samt ombyggnad av dosersystem vilket innebär en säkrare hantering av kemi i IBC containers.