Posts made in april, 2020


2020-04-03 NYANSTÄLLNING


Posted on 2020-04-3

PROTEAM utökar sin personalstyrka med Camilla Hess – Camilla kommer att jobba med administration i våra projekt och med försäljning av Reservdelar och Tillbehör, Camillas anställning börjar 25/5 – 2020. Camilla kommer vara mycket delaktig i våra projekt med sin tidigare erfarenhet inom framförallt försäljning, igångkörningar av processvattenreningar och projektdokumentation, Camilla kommer tillföra ytterligare en dimension...

Read More