2024-03-18 – NYANSTÄLLNING

Posted on 2024-03-18


PROTEAM utökar sin personalstyrka med Christian Kungshammar, Christian börjar sin anställning hos oss måndagen den 18/3 – 2024.

Christian Kungshammar – Christian kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter samt service och underhåll av Processutrustningar hos våra kunder.

Christian kommer från byggbranschen där han jobbat våtrum och plattsättning samt arbetsledare och säljare, dessa kunskaper kommer väl till pass hos oss då Vi utför totalentreprenader och jobbar då med många olika arbeten i olika skeden under projekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kontaktinformation gäller från 18/3 2024:
+46 702 21 22 40 / christian.kungshammar@proteam.se

 


Vi välkomnar Christian till Proteam och ser fram emot att Vi gemensamt ska utveckla företaget ytterligare, i vår strävan att ge våra kunder bästa service och tillgänglighet.