Posts made in november, 2019


2019-11-30 Installation!


Posted on 2019-11-30

Installation av 40m3 varmsköljkar med utrustning för sköljning i ultrarent sköljvatten. Karet och utrustningen används för sköljning höglegerade rör!

Read More

PROTEAM har levererat en dammlucka som ska avskilja Delfinariets uppvisningsbassäng och Lagunen. Dammluckan kommer möjliggöra tömning av Lagunen så reparationsarbetet kan utföras under vintern. Dammluckan kommer också kompletteras med automatik för öppning/stängning. Detta arbetet innebar också vissa utmaningar som Vi löst på ett mycket bra sätt.

Read More

Ny rördragning och rörväg från Filterhuset till Ozontornet. Ulf och Stefan har jobbat tillsammans med dykare samt Hyttans Bygg för att få till detta. Arbetet har i vissa delar varit väldigt avancerat men Vi har löst de utmaningar som Vi stod inför!

Read More