2019-11-08 Lite mer jobb på Djurparken

Posted on 2019-11-8


PROTEAM har levererat en dammlucka som ska avskilja Delfinariets uppvisningsbassäng och Lagunen.

Dammluckan kommer möjliggöra tömning av Lagunen så reparationsarbetet kan utföras under vintern.

Dammluckan kommer också kompletteras med automatik för öppning/stängning.

Detta arbetet innebar också vissa utmaningar som Vi löst på ett mycket bra sätt.