Posts made in februari, 2021


2021-02-01 NYANSTÄLLNING


Posted on 2021-02-1

PROTEAM utökar sin personalstyrka med Filip Ersson, Filip börjar sin anställning hos oss måndagen den 1/2 – 2021. Filip Ersson – Filip kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter, Filip har en lång och gedigen erfarenhet av tillverkning och montage på olika typer av projekt inom oorganisk ytbehandling och process vattenrening.                 Denna kontaktinformation...

Read More