Utrustning För Industriell Processvattenrening


 • Reaktionstankar för ex. CN & Cr reduktion, Neutralisering, Flockning mm.
 • Lagringstankar
 • Bufferttankar
 • Kemitankar
 • Kemiberedningstankar
 • Doser system
 • Lameller
 • Sandfilter
 • Kolfilter
 • Jonbytare
 • UF filter
 • RO filter
 • Vakuumindunstare

DETTA GÖR VI – PROTEAM – 2024

FÖRETAGSPRESENTATION BROSCHYR: