System


PROTEAM Process & Cleantech AB projekterar, bygger och installerar komponenter och helt kompletta system inom energi och processindustrin. Huvudsakligt kundsegment är företag inom Oorganisk Ytbehandling samt Energi sektorn.

Vi använder konstruktionsmetoder typ 2D & 3D CAD, FEM beräkningar vilket säkerställer våra konstruktioner.

PROTEAM har egen produktion vilket medför att Vi helt kontroll över produkten från konstruktion till leverans inklusive kundmontage och idrifttagning hos kund.

Vi erbjuder också eftermarknad med FU kontrakt, service, tillbehör, reservdelar. Vår personal hanterar både brådskande och förebyggande underhåll. Vårt ”motto” är att våra kunder ska känna sig väl omhändertagna ända från början i projekten till att sedan bli en partner för framtiden.

Vidare vill vi gärna dela med oss av vår långa erfarenhet från de allra tuffaste applikationer och miljöer. Dessa erfarenheter har gett oss en tydlig bild av de problem som våra kunder ställs inför och vår förhoppning är att kunden ska känna trygghet tillsammans med oss.

Våra lösningar utmärks av:

Egen tillverkning av utrustning med intern och extern kvalitets- och miljökontroll. Egna erfarna projektledare och montörer med många års erfarenhet från liknande projekt. Lång erfarenhet av att driva större projekt såväl nationellt som internationellt.

Lång erfarenhet av att samarbeta med de mest krävande kunderna inom industrin och energisektorn.

Stor erfarenhet av vad som krävs i form av dokumentation i denna typ av projekt.

Stor vikt fästs till totalekonomin där valet av metod och utrustning sker med kundens bästa för ögonen. Våra produkter och anläggningar innehåller testade och välkända märkes fabrikat, som säkerställer reservdels tillgången och minimerar underhållskostnaderna.

PROTEAM Process & Cleantech’s framgångar är mycket tack vare vår flexibilitet och vår personal som har stor kunskap om processerna.

Vi har ett antal olika system för behandling av processer, process luft, kondensering och processvatten.

Systemen bygger på standardprodukter och standard moduler som fungerar mycket bra även i de tuffaste miljöerna. Vår gemensamma erfarenhet har gett PROTEAM Process & Cleantech know-how i projekt där misslyckande inte är ett alternativ. PROTEAM Process & Cleantech kan leverera allt från enstaka komponenter till kompletta nyckelfärdiga lösningar utifrån varje kunds specifika krav och önskemål.

 

DETTA GÖR VI – PROTEAM – 2024

FÖRETAGSPRESENTATION BROSCHYR: