Posts made in juni, 2019


2019-06-24 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2019-06-24

NY ORDER Proteam har blivit utvald att återställa en ytbehandlingsanläggning efter brand till ett företag i Mellansverige. Arbetet innebär ett antal nya kar, ny transportör, ny karutrustning samt helt nytt el och styrsystem.

Read More