Posts made in februari, 2017


2017-02-02 – Ny anställning


Posted on 2017-02-2

PROTEAM utökar sin personalstyrka, med ytterligare en person Timmy Kronqvist Timmy Kronqvist – kommer att arbeta med tillverkning och montage samt service, trots sin ringa ålder så har Timmy en gedigen erfarenhet som både montör och mekanisk tillverkning med Licenssvetsning som sin specialitet. Timmy kommer jobba i våra projekt inom oorganisk ytbehandling och processvattenrenings anläggningar. Timmy Kronqvist 011-391800...

Read More