2017-02-02 – Ny anställning

Posted on 2017-02-2


PROTEAM utökar sin personalstyrka, med ytterligare en person Timmy Kronqvist

Timmy Kronqvist – kommer att arbeta med tillverkning och montage samt service, trots sin ringa ålder så har Timmy en gedigen erfarenhet som både montör och mekanisk tillverkning med Licenssvetsning som sin specialitet.
Timmy kommer jobba i våra projekt inom oorganisk ytbehandling och processvattenrenings anläggningar.

Timmy Kronqvist
011-391800
timmy.kronqvist@proteam.se

Vi välkomnar Timmy till Proteam och ser fram emot att Vi gemensamt ska utveckla företaget ytterligare i vår strävan att ge våra kunder den bästa servicen.