Posts made in oktober, 2019


2019-10-26 HEMRESA!


Posted on 2019-10-26

Hemresa från Algeriet efter ett väl utfört arbete av alla inblandade, Mikael, Kevin, Timmy, Roberth. Kunden var väldigt nöjd med arbetet och vårt uppträdande på site. Arbetet bestod av platsmontage av Processanläggning och Processvattenrening, driftsättning, provdrift samt utbildning. Arbetet utfördes under en sammanhängande 20dagars period. Tack alla inblandade, Vi är en annorlunda erfarenhet...

Read More

2019-10-06 PROTEAM On Tour!


Posted on 2019-10-6

Den här gången åker Vi till Algeriet för ”start up” av Processline och Processvattenrening This time We go to Algeria for ”Start Up” a Surface Treatment and Waste Water Treatment Plant.

Read More