2019-10-06 PROTEAM On Tour!

Posted on 2019-10-6


Den här gången åker Vi till Algeriet för ”start up” av Processline och Processvattenrening

This time We go to Algeria for ”Start Up” a Surface Treatment and Waste Water Treatment Plant.