Posts made in juni, 2015


NIBE AB


Posted on 2015-06-15

NIBE AB har för avsikt att optimera sin spolbetningsanläggning vid sin produktionsenhet i Markaryd. Anläggningen är avsedd för att spraybeta rostfria kärl med fluorvätesyra (HF+). Förutom själva bet processen för- och efterbehandlar anläggningen kärlen genom ett antal sköljsteg. Utrustningen är helautomatisk med inmatning av materialbärare ”korg” med 6st platser för betning. Arbetet innefattar renovering av anläggningen beträffande...

Read More

Bodycote Ytbehandling AB


Posted on 2015-06-15

PROTEAM Process & Cleantech AB har blivit utvald som leverantör åt Bodycote Ytbehandling AB i Katrineholm. PROTEAM har tillsammans med Bodycote själva byggt en helt ny ytbehandlingsanläggning, anläggningen är byggd i flera steg och innehåller i dag ett flertal olika processer. Arbetet för PROTEAM innebar leverans av egentillverkade kar, karutrustning mm. Tillsammans med samarbetspartners i projektet och Bodycote själva har detta...

Read More

Certifiering, Termoplast


Posted on 2015-06-15

Alla våra montörer och servicetekniker är nu Certifierade enligt EN 13067, NS 416-1-2, DVS 2207 och DVS 2209. Gäller varmluftsvetsning, extruder-svetsning av halvfabrikat samt stum och muffsvetsning av rör i termoplasterna PE, PP, PVDF samt PVC. Detta är ytterligare ett steg i att våra kunder ska känna trygghet i att anlita PROTEAM.

Read More

PROTEAM Process & Cleantech AB har under förra året blivit utvald av SAAB Aeronautics i Linköping att leverera utrustning för omställning från Kromsyra anodisering till Vinsyra anodisering. Bytet från Kromsyra anodisering till Vinsyra anodisering är en följd av ändrade krav inom tillverkningsprocessen för branschen. Leveransen var en totalentreprenad med leverans av kar, utrustning samt el och programmering. Vi har också under...

Read More