NIBE AB

Posted on 2015-06-15


NIBE AB har för avsikt att optimera sin spolbetningsanläggning vid sin produktionsenhet i Markaryd.

Anläggningen är avsedd för att spraybeta rostfria kärl med fluorvätesyra (HF+). Förutom själva bet processen för- och efterbehandlar anläggningen kärlen genom ett antal sköljsteg. Utrustningen är helautomatisk med inmatning av materialbärare ”korg” med 6st platser för betning.

Arbetet innefattar renovering av anläggningen beträffande kar och rörsystem samt helt nytt elsystem med tillhörande el/styr skåp, även ytskydden i anläggningen ska ses över.

NIBE AB har valt PROTEAM Process & Cleantech AB för genomförandet av detta projekt, arbetet kommer att utföras under 2015 och beräknas vara färdigställt under hösten.