Posts made in september, 2023


2023-09-28 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-09-28

PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är Processline och processutrustning till ett utvecklingsprojekt. Utrustningen ska vara placerad i befintlig processverkstad för provning och utvärdering av nya ersättningsprocesser.

Read More

2023-09-13 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-09-13

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Norrköpingstrakten, orden omfattar ett system för rening och uppkoncentrering av processvatten från processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.

Read More