Posts made in juni, 2023


2023-06-29 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-29

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.

Read More

2023-06-15 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-15

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.

Read More

2023-06-13 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-13

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Östra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, demontage av befintlig utrustning samt montage av ny utrustning, provning, testning idriftsättning

Read More