2023-06-13 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-06-13


PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Östra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning.

Projektet omfattar projektering, tillverkning, demontage av befintlig utrustning samt montage av ny utrustning, provning, testning idriftsättning