2024-03-25 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2024-03-25


PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är ombyggnad av en anläggning för återvinning av

ädel metall.