2024-05-01 NYANSTÄLLNING

Posted on 2024-05-1


PROTEAM utökar sin personalstyrka med Andreas du Toit, Andreas börjar sin anställning hos oss måndagen den 1/5 – 2024.

Andreas du Toit – Andreas kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter samt service och underhåll av Processutrustningar hos våra kunder.

Andreas kommer från byggbranschen där han jobbat som snickare mm, dessa kunskaper kommer väl till pass hos oss då Vi utför totalentreprenader och jobbar då med många olika arbeten i olika skeden under projekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kontaktinformation gäller från 1/5 2024:
+46 768 05  85  37 / andreas.du.toit@proteam.se