Posts made in juli, 2019


2019-07-24 Succén fortsätter


Posted on 2019-07-24

Succén fortsätter, nu levererar Vi ytterligare en avfettningsanläggning för kontinuerlig avfettning av band och/eller tråd. The success continues, We now delivery additionally one degreasing plant for continuous degreasing of strip and/or wire

Read More

  Montaget av en biologisk avloppsvattenrening slutfört och testat. Det är en leverans från Proteam tillsammans med en av våra samarbetspartners Utrustningen/anläggningen är placerad i byn Cliza i utkanten av staden Cochabamba i Bolivia.

Read More