2019-07-24 Succén fortsätter

Posted on 2019-07-24


Succén fortsätter, nu levererar Vi ytterligare en avfettningsanläggning för kontinuerlig avfettning av band och/eller tråd.

The success continues, We now delivery additionally one degreasing plant for continuous degreasing of strip and/or wire