2023-06-29 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-06-29


PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning.

Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.