2023-09-13 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-09-13


PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Norrköpingstrakten, orden omfattar ett system för rening och uppkoncentrering av processvatten från processutrustning.

Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.