2023-09-28 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-09-28


PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är Processline och processutrustning till ett utvecklingsprojekt.

Utrustningen ska vara placerad i befintlig processverkstad för provning och utvärdering av nya ersättningsprocesser.