Bodycote Ytbehandling AB

Posted on 2015-06-15


PROTEAM Process & Cleantech AB har blivit utvald som leverantör åt Bodycote Ytbehandling AB i Katrineholm.

PROTEAM har tillsammans med Bodycote själva byggt en helt ny ytbehandlingsanläggning, anläggningen är byggd i flera steg och innehåller i dag ett flertal olika processer.

Arbetet för PROTEAM innebar leverans av egentillverkade kar, karutrustning mm. Tillsammans med samarbetspartners i projektet och Bodycote själva har detta projekt genomförts på ett otroligt bra sätt.

PROTEAM har också levererat ett helt nytt ventilationsrörsystem till hela ytbehandlingsavdelningen samt genomfört ett flertal förbättringsarbeten i ytbehandlingen.