PROJEKT SAAB Aeronautics i Linköping

Posted on 2015-06-15


PROTEAM Process & Cleantech AB har under förra året blivit utvald av SAAB Aeronautics i Linköping att leverera utrustning för omställning från Kromsyra anodisering till Vinsyra anodisering.

Bytet från Kromsyra anodisering till Vinsyra anodisering är en följd av ändrade krav inom tillverkningsprocessen för branschen.

Leveransen var en totalentreprenad med leverans av kar, utrustning samt el och programmering.

Vi har också under förra året och i år genomfört förebyggande underhåll på ytbehandlings och industrivattenanläggningarna på SAAB.