2019-10-26 HEMRESA!

Posted on 2019-10-26


Hemresa från Algeriet efter ett väl utfört arbete av alla inblandade, Mikael, Kevin, Timmy, Roberth.

Kunden var väldigt nöjd med arbetet och vårt uppträdande på site.

Arbetet bestod av platsmontage av Processanläggning och Processvattenrening, driftsättning, provdrift samt utbildning.

Arbetet utfördes under en sammanhängande 20dagars period.

Tack alla inblandade, Vi är en annorlunda erfarenhet rikare.