2021-02-01 NYANSTÄLLNING

Posted on 2021-02-1


PROTEAM utökar sin personalstyrka med Filip Ersson, Filip börjar sin anställning hos oss måndagen den 1/2 – 2021.

Filip Ersson – Filip kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter, Filip har en lång och gedigen erfarenhet av tillverkning och montage på olika typer av projekt inom oorganisk ytbehandling och process vattenrening.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kontaktinformation gäller från 1/2 2021:
+46 702 77 82 23 / filip.ersson@proteam.se

 


Vi välkomnar Filip till Proteam och ser fram emot att Vi gemensamt ska utveckla företaget ytterligare, i vår strävan att ge våra kunder bästa service och tillgänglighet.