2019-11-30 Installation!

Posted on 2019-11-30


Installation av 40m3 varmsköljkar med utrustning för sköljning i ultrarent sköljvatten.

Karet och utrustningen används för sköljning höglegerade rör!