2020-04-03 NYANSTÄLLNING

Posted on 2020-04-3


PROTEAM utökar sin personalstyrka med Camilla Hess – Camilla kommer att jobba med administration i våra projekt och med försäljning av Reservdelar och Tillbehör, Camillas anställning börjar 25/5 – 2020.

Camilla kommer vara mycket delaktig i våra projekt med sin tidigare erfarenhet inom framförallt försäljning, igångkörningar av processvattenreningar och projektdokumentation, Camilla kommer tillföra ytterligare en dimension till att säkerställa våra leveranser till slutkund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kontaktinformation gäller från 25/5 – 2020

CAMILLA HESS

+46 722 19 18 50

camilla.hess@proteam.se