2021-03-23 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2021-03-23


Proteam har blivit utvald att bygga och leverera ytterliagre ett nytt El och Styrskåp till Process vattenrening till ett företag i Västernorrland.

Arbetet innebär tillverkning av nytt elskåp och styrsystem, Mek och El demontage av befintligt El/Styrskåp samt Doserpumpar och mätutrustning, Mek och El montage av det nya El/Styrskåpet samt nya Doserpumpar och ny mätutrustning samt driftsättning. El/Styrskåp kommer FAT testas på vår verkstad i Kolmården innan leverans, detta för att säkra ett kortare driftstopp.