PROTEAM leveranser till Energisektorn

Posted on 2015-07-6


PROTEAM har under året levererat ett flertal anläggningar och komponenter till Energisektorn i Norden, det har varit både anläggningsleveranser och komponenter. Leveranserna har bestått av lamellseparatorer, kontinuerliga och trycksatta sandfilter, kompletta jonbytare-anläggningar, avvattningsmoduler, dosersystem mm.

Vidare har PROTEAM skrivit FU kontrakt med ett antal stora Energi leverantörer i Sverige, arbetet innebär genomförande av FU arbeten inkl.