2021-05-31 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2021-05-31


PROTEAM har fått en order till en stor legoytbehandlare i Norge.

Anläggningen är en liten Trum/Zink som kommer hanteras manuellt med telfer.

Anläggningen byggs helt färdig i vår verkstad, där efter skickas den till kund för idrifttagning på plats.