2019-01-08 NY ORDER TILL – PROTEAM

Posted on 2019-01-29


PROTEAM har blivit utvald i en offentlig upphandling att

byta ut ett behandlingssteg i en kondensvattenreningsanläggning i Västar Sverige.

PROTEAM tackar för förtroendet!