2019-01-30 NY ORDER TILL – PROTEAM

Posted on 2019-01-30


NY ORDER TILL – PROTEAM

PROTEAM har blivit utvald att leverera en komplett processutrustning,

omfattningen är processline, processvattenrening, hanteringsutrustning samt FU-kontrakt för framtida service och underhåll av anläggningen.

Anläggningen ska levereras till ett land i Nordafrika, PROTEAM kund är ett stort Nordiskt företag.

 

NEW ORDER TO – PROTEAM

PROTEAM has been selected to supply a complete process equipment, the scope is process line,

process water purification, handling equipment and FU-contract for future service and maintenance of the plant.

The plant will be delivered to a country in North Africa, PROTEAM customer is a large Nordic Company.