2023-05-12 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-05-12


PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Norge, orden är ett omfattande ombyggnadsarbete för effektivisering av processutrustning.

Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.