2023-05-12 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-05-12


PROTEAM har erhållit en stor order till en byggentreprenör i Södra Sverige, orden omfattar GAP rännor och GAP pumpgropar.

Projektet omfattar projektering, tillverkning samt montage.