2023-05-05 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-05-5


PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Mellansverige, orden omfattar ett system för rening av vatten för processutrustning.

Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.