2023-05-11 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-05-11


PROTEAM har erhållit en order till en byggentreprenör i Norge, orden omfattar ett system för rening av process luft innefattande, Skrubber, Fläkt, Värmeåtervinningsväxlare samt ventilationsrörsystem.

Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.