Nyhetsarkiv


2023-09-28 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-09-28

PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är Processline och processutrustning till ett utvecklingsprojekt. Utrustningen ska vara placerad i befintlig processverkstad för provning och utvärdering av nya ersättningsprocesser.

Read More

2023-09-13 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-09-13

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Norrköpingstrakten, orden omfattar ett system för rening och uppkoncentrering av processvatten från processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.

Read More

2023-08-09 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-08-9

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Mellansverige, orden omfattar ett återställningsarbete av processutrustning efter översvämning. Projektet omfattar felsökning, projektering, planering, inköp, tillverkning, montage samt igångkörning.

Read More

2023-06-29 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-29

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.

Read More

2023-06-15 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-15

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.

Read More

2023-06-13 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-13

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Östra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, demontage av befintlig utrustning samt montage av ny utrustning, provning, testning idriftsättning

Read More