2024-01-04 NYANSTÄLLNING

Posted on 2024-01-4


PROTEAM utökar sin personalstyrka med Benny Söderberg, Benny börjar sin anställning hos oss måndagen den 8/1 – 2024.

Benny Söderberg – Benny kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter samt service och underhåll av Processutrustningar hos våra kunder.

Benny har en lång och gedigen erfarenhet av tillverkning, underhåll samt montage av olika typer av utrustningar och maskiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna kontaktinformation gäller från 8/1 2024:
+46 731 59 91 02 / benny.soderberg@proteam.se

 


Vi välkomnar Benny till Proteam och ser fram emot att Vi gemensamt ska utveckla företaget ytterligare, i vår strävan att ge våra kunder bästa service och tillgänglighet.