2023-10-20 NY ORDER TILL PROTEAM

Posted on 2023-10-20


PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är förberedande arbeten för installation av Processline och processutrustning till ett utvecklingsprojekt.