Nyhetsarkiv


2023-11-16 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-11-16

”PROTEAM Process & Cleantech AB – har erhållit en stor order för uppbyggnad av en Processline med tillhörande processvattenrening till ett tillverkningsföretag i Småland. Projektet löper under två år, i o.m. detta projekt har vi beslutat att renodla vårt utbud beträffande Systemlösningar, Produkter & Tjänster och bara fokusera på våra kärnverksamheter, Process- och Vattenreningsutrustningar till verkstadsindustrin samt...

Read More

2023-10-20 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-10-20

PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är förberedande arbeten för installation av Processline och processutrustning till ett utvecklingsprojekt.  

Read More

2023-09-28 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-09-28

PROTEAM har erhållit en order till ett Stort företag i Mellansverige, orden är Processline och processutrustning till ett utvecklingsprojekt. Utrustningen ska vara placerad i befintlig processverkstad för provning och utvärdering av nya ersättningsprocesser.

Read More

2023-09-13 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-09-13

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Norrköpingstrakten, orden omfattar ett system för rening och uppkoncentrering av processvatten från processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning, montage, igångkörning samt utbildning.

Read More

2023-08-09 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-08-9

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Mellansverige, orden omfattar ett återställningsarbete av processutrustning efter översvämning. Projektet omfattar felsökning, projektering, planering, inköp, tillverkning, montage samt igångkörning.

Read More

2023-06-29 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-06-29

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Västra Sverige, orden omfattar ombyggnad av processutrustning. Projektet omfattar projektering, tillverkning och montage samt igångkörning.

Read More