Posts by roberth


2022-05-20 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2022-05-20

PROTEAM har erhållit en order till ett stort företag i Mellansverige, orden är på ett system för valsoljekylning. Leveransen ska ske till semestern 2022

Read More

2022-04-27 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2022-04-27

PROTEAM har fått en stor order att leverera ett betkar för betning av olika typer av rostfria rördelar, ordern omfattar Betkar, Avancerat lock med integrerad ventilation, locket är tvådelat. Betkaret ska levereras till semestern 2022

Read More

2022-04-25 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2022-04-25

PROTEAM har fått order till ett företag i Mellansverige, leveransen omfattar tillverkning och montage av ett antal stora Nickelkar. Installationen ska utföras under semestern 2022.

Read More

2022-01-26 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2022-01-26

PROTEAM har fått en order för dosering av 37%-svavelsyra, ordern bygger på den teknik som PROTEAM tagit fram för ”säker hantering av kemikalier i IBC containers” Leveransen är en total leverans och ska betjäna 4 olika maskiner.  

Read More

2022-01-25 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2022-01-25

PROTEAM har fått en order att byta ut befintliga ventilations ramper på en stor anodiseringsanläggning i södra Sverige. Arbetet innebär flera hundra timmars termoplast arbete, ventilations ramperna tillverkas i PPs.  

Read More