Posts by roberth


2024-01-20 NYANSTÄLLNING


Posted on 2024-01-20

PROTEAM utökar sin personalstyrka ytterligare med Robbin Mattsson,  Robbin börjar sin anställning hos oss torsdagen den 1/2 – 2024. Robbin Mattsson – Robbin kommer senast från NCC där han jobbat som platschef för ett flertal stora byggprojekt, Robbin kommer börja jobba som Vice VD för att i framtiden axla VD ansvaret för PROTEAM, Robbin har tidigare drivit egen mindre byggfirma som och utöver sina färdigheter som platschef på NCC även...

Read More

2024-01-20 OMORGANISATION


Posted on 2024-01-20

PROTEAM Omorganiserar sin verksamhet Timmy Kronqvist – Timmy kommer inträda sig rollen som arbetsledare för våra verkstäder, Timmy har genom åren på PROTEAM utvecklats och tagit mycket stort ansvar i våra jobb både in house och ute på site hos våra kunder. Det är nu tid för Timmy att ta ett steg i hans egna utveckling, jobbet som arbetsledare kommer att passa Timmy mycket bra och Vi på PROTEAM är väldigt glada för att Timmy tar sig an...

Read More

2024-01-04 NYANSTÄLLNING


Posted on 2024-01-4

PROTEAM utökar sin personalstyrka ytterligare med Jonathan Ryberg, Jonathan börjar sin anställning hos oss måndagen den 15/1 – 2024. Jonathan Ryberg – Jonathan kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter till Processutrustningar för våra kunder. Jonathan kommer från byggbranschen där han jobbat som snickare, dessa kunskaper kommer väl till pass hos oss då Vi utför totalentreprenader och jobbar då med många...

Read More

2024-01-04 NYANSTÄLLNING


Posted on 2024-01-4

PROTEAM utökar sin personalstyrka med Benny Söderberg, Benny börjar sin anställning hos oss måndagen den 8/1 – 2024. Benny Söderberg – Benny kommer att jobba med tillverkning och montage av anläggningskomponenter samt service och underhåll av Processutrustningar hos våra kunder. Benny har en lång och gedigen erfarenhet av tillverkning, underhåll samt montage av olika typer av utrustningar och maskiner.        ...

Read More

2023-11-16 NY ORDER TILL PROTEAM


Posted on 2023-11-16

”PROTEAM Process & Cleantech AB – har erhållit en stor order för uppbyggnad av en Processline med tillhörande processvattenrening till ett tillverkningsföretag i Småland. Projektet löper under två år, i o.m. detta projekt har vi beslutat att renodla vårt utbud beträffande Systemlösningar, Produkter & Tjänster och bara fokusera på våra kärnverksamheter, Process- och Vattenreningsutrustningar till verkstadsindustrin samt...

Read More